Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Hellgren, W:m & C:o

Ort: Stockholm

Den 1 oktober 1840 erhöll Carl Anton Wilhelm Hellgren, f. 28/3 1810 i Stockholm, privilegium på att driva snus- och tobaksfabrik i Stockholm. Han startade i förhyrda lokaler vid Götgatan 48 på Södermalm.
Innan dess hade han i sju års tid tjänstgjort som handelsbokhållare vid Aspelins tobaksfabrik vid Hornsgatan 32 "där han städse fullgjort sina åligganden med utmärkt skicklighet och drift".

De första åren var tillverkningen tämligen blygsam med endast fem anställda och en omsättning på 30.000 rdr.
På hösten 1844 anställdes Johan Bäckström, f. 1826 i Umeå, i företaget som kontorist. Han arbetade snabbt upp sig och gifte sig med Wilhelm Hellgrens fosterdotter Mathilda Westerling som dock avled inom några år.
Den 28 mars 1851 upptogs Johan Bäckström som bolagsman och firmanamnet ändrades till W:m Hellgren & C:o. Det var också Johan Bäckström som var den som utvecklade företaget till att tids nog bli landets största tobaksfabrik.

År 1851 avgick Hellgren ur firman och kom att ägna sig åt fastighetsaffärer på Södertörn tillsammans med Lars Johan Hierta.
Den 29 december 1851 upptogs handelsbokhållaren Carl Adolf Werner, f. 3/8 1804, i företaget.
1853 hade företaget vuxit och blivit Sveriges näst största tobaksfabrik.
Carl Adolf Werner avled 1856.

Johan Bäckström var då ensam innehavare av firman tills han upptog, Carl Fredrik Weber, som bolagsman den 14 april 1859. Denne avled i oktober 1877 i 44 års ålder och Johan Bäckström var åter ensam innehavare tills dess han upptog sonen John Adolf i bolaget den 30 maj 1888 och den 10 januari 1890 även sonen Walter.

Kring 1865 var firman landets största tobaksfabrik.
Företaget deltog med egen monter, n:r 2071, i Allmänna Industri-utställningen i Stockholm 1866.


1853 och 1872 förvärvades fastigheterna vid Götgatan 48 och i början av 1890-talet byggdes den stora cigarrfabriken vid Åsögatan.

År 1871 bildades Svenska Handelsbanken. Ett flertal företag och privatpersoner låg bakom bildande. Tobakfirmorna W:m Hellgren & Co och Jac. Fr. Ljunglöf fanns med bland grundarna.
I interimsstyrelsen ingick C.F. Weber från den Hellgrenska firman.

År 1897 deltog företaget med egen paviljong för cigarrtillverkning vid den Allmänna Konst- och Industriutställningen på Djurgården i Stockholm.
1897 var produktionsvärdet:

Snus...........686.210:75 kr
Kardustobak....251.120:10 kr
Cigarrer.......639.247:89 kr
Cigarretter.....27.407:40 kr
Spinntobak.....168.094:-- kr


Kring år 1900 hade företaget vuxit till Skandinaviens största tobaksfabrik.

Företaget hade ett antal försäljningsbodar i Stockholm. 1904 låg de på adresserna:

Hornsgatan 66
Artillerigatan 10
Regeringsgatan 56
Flemminggatan 1


Vid samma tid bestod arbetsstyrkan av:

1 kontorschef
2 kassörer
5 handelsresanden
9 bokhållare
5 verkmästare
4 förmän
400 div. arbetare och arbeterskor


Företaget ombildades den 5 februari 1908 till aktiebolag med ett aktiekapital om 2.000.000 kr och med John och Walter Bäckström som ledare.
Genom inlösen av preferensaktier nedsattes kapitalet till 1.910.000 kr.


Företaget expanderade målmedvetet och man gjorde en rad uppköp av andra tobaksfabriker:

1868 Rosén & Strömberg, Stockholm
1894 Brinck, Hafström & C:o, Stockholm
1907 Withs Tobaksfabrik, Falun
1908 Unionen, Malmö
1909 Fick & C:o, Stockholm
1911 Hamburger Cigarrfabriken, Stockholm
1911 Barkman, A.T., Snusfabrik, Stockholm
1911 Renard & Elbe, Stockholm

Man hade under en period en egen försäljningsbod vid Gustaf Adolfs Torg 12.

Den Hellgrenska fabriken blev navet kring vilket AB Förenade Svenska Tobaksfabriker bildades 1912 och där sönerna Walter och John Bäckström kom att inneha framskjutna positioner.
1915 inlöstes veksamheten av Svenska Tobaksmonopolet.
Produkter
Bouquet (Hellgren)
Chandelupe N:o 1 (Hellgren)
Cut Plug (Hellgren)
Diadema
El Gusto
Gluntarne
Golden Shag
Grofsnus
Konstindustri-utställningen, 1909
Känn på den tobaken (Hellgren)
La Licenia (W:m Hellgren)
Ljust Snus no. 1 (Hellgren)
Nalle (Hellgren)
Snus No. 1 (Hellgren)
Stadion, 1912
Tribuna
Utställningscigarett, W:m Hellgren, 1897
Utställningscigarr 1909 (Hellgren)
Utställningscigarr, 1897

Personkoppling
Johan Bäckström
Wilhelm Hellgren
F.V. Jonsson
John Adolf Bäckström
Walter Bäckström
Arthur Bäckström
Johan Valfrid Rickard Bäckström
Schebel Groschinsky
Borger With Münster
Richard Bäckström
Sten Johan Anton Bäckström
Carl Fredrik Weber
Carl Adolph Werner
Lilly von Ehrenclou
Mathilda Westerling
Lovisa Mathilda Verdier