Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Ruben, L.M. & C:o

Ort: Karlskrona

Företaget grundades 1876 under namnet Ludwig Moritz Ruben & Co.
Grundarna var bröderna Ludwig och Anton Ruben. Fabriken byggdes på deras tomt på Ölandsgatan.
Fabrikens tidigare resande, Wilhelm Hjalmar Qvarfott, inträdde 1886 som delägare och firmanamnet ändrades den 3 maj 1886 till Rubens Tobaksfabriksbolag.

Den 7 april 1893 fastställdes bolagsordningen och aktiekapitalet utgjordes av 300 000 kr. Det utökades 1902 till 420 000 kr.
I styrelsen fanns då bröderna Ruben och Hjalmar Qvarfott. Under deras ledningen växte företaget till att bli en av landets största tobaksfabriker.

Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker och 1915 inlöstes det av Svenska Tobaksmonopolet som under lång tid använde fabriken som snusfabrik.

En faktura från 15 februari 1901 visar följande beställning:

7 kg Snus, Sjöbohms Bl äkta 1,04 kr/kg
5 kg tuggtobak,Negrohead k A 1,89 kr/kg
200 gr röktobak,Godt&Uppriktigt
1:15 kr/kg
100 st Cigarrer, Amigos 22 kr/1000 st

1911 var telefonnummret: 142 och telegramadresen: Rubens tobaksfabrik.
Adressen var Drottningatan 48.


Företaget hade under 1890-talet ett nederlag i Kalmar vid Storgatan n:r 15, tel: 162.
Man hade även nederlag vid samma tid i Oskarshamn och Borgholm.

Produkter
Certificado
Don Alberto
Don Filipo
Flor Unitas
Gefle Wapen
Hollandsche Sigaren
Hoppet (Ruben)
Jemtlands jägare
Jernvägen
Jönköpings Rapé
La Perla
Odalmannen
Philip Hamerton
Richmond (Rubens)
Rubens paketsnus
Rödt n:r 1
Sjöbohms Äkta Blandning
Triumf

Personkoppling
Anton Ruben
Jerachmiel Moses Ruben
Ludwig Moritz Ruben
Ragnar Molander
Wilhelm Qvarfott