Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Orient, Cigarrettfabriken

Ort: Stockholm

Bildad 30 december 1902 ur Knut Wibergs fabriker A.B.
Låg vid den tiden vid Brännkyrkagatan
2 B. Tel 38 47 samt 15 11.
Genom olika ombildningar bildades 1906 Nya A.-B. Cigarrettfabriken Orient.
Bolaget tillverkade ett stort antal cigarretter som blev mycket populära däribland Pax, Melba, Helmi, Axa, Yalta och Royal Army and Navy.

1906-1907 lät man uppföra fabriken vid Åsögatan 44, nuvarande 142 (kv.Timmermannen 32), och finns fortfarande kvar som industrilokal.Ombyggd 1929 och 1944.
Var efter monopolets införande kvar som cigarrettfabrik.

Vid stadsmuseums inventering 1979 fanns fortfarande kvar torkställningar för tobak på vinden.
Företaget blev Sveriges största tillverkare av cigarretter utan munstycke.
1913 tillverkades 111 miljoner cigaretter.

År 1913 var rikstelefon: 65 88 och allmänn telefon: 34 13 och 34 00

Produkter
Axa
Clysma
Helmi, Orient
Ilka
Pax
Royal Army & Navy No. 3
Scala Shag
Yalta No. 12

Personkoppling
Jean Nicou
Fredrik Hansen
Robert Glans