Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Skandinavien, Tobaksfabriken Stockholm

Ort: Stockholm

Carl Bodin (1862-1914) anlade år 1885 en mindre cigarrtillverkning i fastigheten Kåkbrinken 4 i Gamla Stan. Grundkapitalet utgjordes av några tusen kronor och arbetsstyrkan omfattade endast ett fåtal personer.
Omsättningen ökade och uppgick kring 1890 till 40.000 kr och arbetsstyrkan hade ökats till 10 personer.

Den 20 juni 1890 ändrades firmanamnet till Cigarrfabriken Skandinavien, Carl Bodin, och fabrikationen förlades sedermera till den under sommaren 1894 inköpta fastigheten vid Tegnérgatan 38 på Norrmalm. Fastigheten var taxerad till 150.000 kr. och var på 10.000 kvadratfot.Riks- och allm. telefon var: 83 39.
Gatufastigheten innehöll dels uthyrda lägenheter, dels kontor, lager och bostäder Fabriken ligger i det vinklade gårdshuset som idag inrymmer hotell Strindberg.
Arbetsstyrkan uppgick nu till 150 personer
1896 var omsättningen 350.000 kr.
Huvuddelen av arbetet utfördes för hand. Endast kardustobaken tillverkades med hjälp av skärmaskin och kardusmaskin drivna av gasmotorer.

År 1898 flyttade fabriken till Carlsboda, Mariehäll i Sundbyberg.Den före detta hattfabriken inköptes för 146.000 kronor vilket även inkluderade Kratsboda gård.
Allmänna Telefon: 8339 och Rikstelefon: Sundbyberg 25.
Carl Bodin nåddes på kontoret mellan 9-5 på Rikstelefon: Sundbyberg: 2 66 Den fastigheten blev senare säte för Archimedes Penta och David Larssons flyttfirma.
Den 23 maj 1902 inregistrerades firman som aktiebolag med namn Aktiebolaget Tobaksfabriken Skandinavien. Kapitalet utgjordes då av 500.000 kr.

Styrelsen bestod av Carl Bodin, VD, kontorschefen Ernst Reinhold Frick och Hilma Olivia Bodin.
År 1907 flyttade fabriken till Birger Jarlsgatan 93 (kv. Väduren 2) för att 1909 flytta till nyinredda lokaler vid Igeldammsgatan 22 (kv. Isbrytaren 50) på Kungsholmen.
1910 hade man 89 arbetare och då tillverkades 4.550.000 st. cigarrer och cigarrcigarretter, 10.500 kg cigarretter, 13.000 kg röktobak och 71.000 kg snus.
Den 1 januari 1913 uppgick företaget i Förenade Svenska Tobaksfabriker. Fastigheten försåldes då till Pump-Separator som redan ägde fabriksbyggnader på tomten.

Produkter
Amor
Carmen (cigarr, Skandinavien)
Carmen (Skandinavien)
Cupido
Flor de Perano
Le Calife No 4
Le Calife, no. 2
Margareta
Richmond Club
Skandia krimcigarett No. 102
Skandia Vapnet
Skandia-snus
Sweet Caporal Cigarettes
Universal

Personkoppling
Carl Bodin