Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Olséns, Paul Snus- och Tobaksfabriker

Ort: Arvika

1852 startade Paul Olsén tillverkning av snus och cigarrer i den av honom 1848 inköpta fastigheten vid Hamngatan/Fabriksgatan (tomt 37). Där hade tidigare Paulsen haft tobaksspinneri och under Olséns ägaretid även Bröderna Sandelin.

Paul Olsén fabrik gick inte särskilt bra på grund av den stora insmugglingen av tobaksvaror från Norge samt konkurens från tobaksföretag i Karlstad och Kristinehamn. Olsén gjorde konkurs men hans hustru, Helena, erhöll den 24 maj 1849 rätt att driva tobakstillverkning, huvudsakligen av cigarrer inom Arvika köping.

Tillverkningen tog fart och 1855 tillverkades förutom rull- och kardustobak, 102 885 st. cigarrer. Cigarrfabrikationen nedlades dock och huvudinriktningen blev snus, tuggtobak och röktobak.

Efter Paul Olséns död 1866 fortsatte Helena Olsén tillverkningen med biträde av den ännu omyndige sonen Gottfrid (1848-1930). Verkmästare var sedan 1874 Carl Jensen (f. i Odense 1851, d. i Hellerup, Danmark 1923).
Carl Jensen ingick den 1 januari 1882 som kompanjon i firman men ersattes 1907 av Erland Olsén (son till Gottfrid).

Erland blev förespråkare för att grunda Förenade Svenska Tobaksfabriker och den 1 januari 1913 uppgick företaget i den organisationen. Efter Svenska Tobaksmonopolets bildande 1915 blev Erland Olsén disponent för Arvikafabriken fram till 1931.

Produkter
Finaste Sweetscent
Pioneer Brand
Skuren Ljus Rökstång
Snus No. 1 (Olsén)

Personkoppling
Paul Olsén
Gottfrid Olsén
Erland Olsén