Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Bremer Cigarrfabriken, Malmö

Ort: Malmö

Nils Peter Nilsson, f. 1859, grundade 1886 firman N.P. Nilsson Nya Bremer Cigarrbod. Rörelsen uppörde den 23 augusti 1890 och samma datum inregi strerades Nya Bremer Cigarrfabriken N.P. Nilsson.

Under åren 1894-1895 hade företaget en filial i Stockholm under firma Bremerfabrikens cigarrförsäljning, N.P. Nilsson. Den låg vid Kungsgatan 9 "2:dra huset från Drottninggatan".

Då Nils Peter avled 1906 övertog hans änka Kersti verksamheten och fortsatte den till den 9 april 1910 då sonen Karl Hugo Bremer, som redan 1908 upptagits i firman, övertog rörelsen.
Den ägde bestånd till den 1 januari 1913 då den uppgick i Förenade Svenska Tobaksfabriker.

Kerstin Söderlind har skickat in intressant material om Bremer cigarrfabrik. Dels bilderna samt urdrag ur ett brev från Nils Peters dotterdotter Gunnel:
"Min morfar hade ju en liten fabrik där det tillverkades cigarrer. Den låg på Drottninggatan, hörnet Majorsgatan. I samma hus hade de också en affär där cigarrerna såldes och kanske också andra varor, tobak mm. Jag tror att mmama hade det ganska bra så länge hennes pappa levde, hon berättade ibland att de åkte ut till Ribersborg och badade och sedan drack kaffe på badhusets veranda".

Personkoppling
Nils Peter Nilsson