Produkter Fabriker Personer Orter Sök

Fabriker:

Bohmans efter., John

Ort: Stockholm

Tobaksaffär i Stockholm med stor egen import av tobaksvaror.
Firman etablerad 1878 och låg sedermera på Lilla Nygatan 28 i Gamla Stan, Stockholm.
Telefon: 10 81 31 och 20 81 31

Ur priskuranten:

"Genom långvarig erfarenhet i branschen samt mångåriga förbindelser med de främsta utländska tobaksfabrikanterna har det varit mig möjligt att tillförsäkra mig de bästa inköpskällorna och möjligast låga inköpspris."

De hade så vitt jag vet ingen egen produktion men en stor import av kvalitetsmärken från bland andra: Tiedemanns, Bostanjoglo,Soussa, Maspero, Glotts och Teofani.
Oklart när företaget upphörde men fanns kvar under 1960-talet.

Företaget blev ombud för cigarettfirman M.J. Bostanjoglo från Moskva. Cigaretterna Bostanjoglo Nr. 102 och Kontanstinopel nr. 47 blev mycket populära i Sverige och förfalskades även av flera cigarettfabrikanter.

Från 1886 års adresskalender:
John Bohman: Grosshandel och agenturaffärer, n.
Kammakaregat. 50; kontor st. Lilla
Nyg. 23; lager af cigarrer från Malmö
cigarr- och tobaksfabrik, bomullsvaror
från Malmö bomullsväfveri-aktiebolag,
agentur för Grycksbo pappersbruk,
cigaretter från Compagnie Laferme
i Dresden m. fl.

Produkter
Aviator
Batavia
Bohmans utsällningscigarr
Bostanjoglo nr. 102
Deli
Flor de Mondego
Handgjord Havanna (Bohman)
Havanillos
Konstantinopel nr. 47
Monark
Perfect
Renommé (Bohmans eftr.)